some_text

Archive
Exclusió social

La Dra. Anna Mata, membre del GRASE, renova com a membre del Grup d’Experts del Departament de Drets Socials de la Generalitat per a temes de diagnòstic social.

Concretament treballarà en el nou projecte (2023-2025)  per la Implementació complerta de l’eina de Diagnosi Social (SSM-CAT) a les Àrees Bàsiques de Serveis Socials (ABSS) de Catalunya. La implementació de l’eina es realitzarà als diferents Serveis Especialitzats i a les Entitats del Tercer Sector. L’objectiu és avançar vers una eina comuna de suport al diagnòstic social.

6363f090-be50-4b6e-a2f8-4ad7289eef37
Read More

La Dra. Anna Mata y la Dra. Mariona Lladonosa forman parte del EQUIPO DE INVESTIGACIÓN del proyecto “ SEGREGACION SOCIOESPACIAL Y GEOGRAFIAS DE LA VIDA COTIDIANA EN LAS CIUDADES MEDIAS ESPAÑOLAS Y SUS AREAS URBANAS “ (PID2021-124511NB-C21)”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 (Proyectos de Generación de Conocimiento) y con una duración de tres años, entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de agosto de 2025

Anna Mata Romeu

Anna Mata Romeu

Mariona Lladonosa Latorre

Mariona Lladonosa Latorre

Read More

Xavier Miranda, membre del GRASE, participa en l’equip investigador del projecte “Hacia una ley integral contra la trata de seres humanos y la esclavitud”,  liderat per la Dra. Carolina Villacampa, catedràtica de Dret penal UdL i membre del grup de recerca consolidat en Sistema de Justícia Penal. El projecte ha obtingut finançament en la darrera convocatòria del Programa Estatal de l’R+D+i orientada als Reptes de la Societat per desenvolupar aquesta recerca en el període comprès entre els anys 2019 i 2021.

Mariona Lladonosa, membre del GRASE participa en l’equip investigador del projecte “El conflicte urbà en els espais de reproducció social”, liderat pel doctor Pedro Fraile . El projecte ha obtingut finançament en la darrera convocatòria del Programa Estatal de l’R+D+i orientada als Reptes de la Societat per desenvolupar aquesta recerca en el període comprès entre els anys 2019 i 2021. L’objectiu del projecte és l’estudi dels conflictes en l’àmbit urbà  a partir d’una aproximació basada en dos àmbits de reproducció social: els espais públics i l’habitatge. És un projecte que suma diversos equips de recerca. tant de la Universitat de Lleida. com de la Universitat de les Illes Balears i La Laguna.

Captura de pantalla 2019-05-25 a las 12.54.20

Read More

 

Captura de pantalla 2018-10-09 a las 16.54.17

 

Miembros del GRASE liderados por Begoña Vigo de la Universidad de Zaragoza han obtenido el reconocimiento de grupo de acción en investigación del Campus Iberus (http://www.campusiberus.es).

 

El equipo de este proyecto esta formado por:

  • Dra. Maria Begoña Vigo Arrazola, Dra. Belén Dieste Gracia, Carmen Julve Moreno y Dr. Juan Lorenzo Lacruz de la Universidad de Zaragoza.
  • Dr. Jordi Garreta Bochaca, Dra. Nuria Llevot Calvet, Dr. Moisés Selfa Sastre y Dra. María Paz López Teulón de la Universidad de Lleida.
  • Dr. Joaquín Giró Miranda, Dr. Sergio Andrés Cabello y Dra. Edurne Chocarro de Luis de la Universidad de La Rioja.

 

El proyecto reconocido como un grupo de acción del Campus Iberus se centrará en “La Inclusión a través de los discursos y las prácticas educativas en espacios rurales y peri-urbanos”.

Read More

El dia 17 de maig de 2018 amb la defensa del seu treball de tesi : “Los temporeros de origen extranjero en las comarcas de Ponent: mercado de trabajo y migración”.

 

28457b08-188a-477f-8d55-d0e42eb64d42

 

Aquesta tesi doctoral analitza l’arribada de treballadors procedents de diferents parts del món que troben en els llocs de treballs rurals l’oportunitat d’entrar al mercat laboral espanyol. Aquesta situació té especial rellevància en les comarques de Ponent. Amb l’afany de descriure aquesta situació la recerca analitza detallar les característiques d’aquest mercat laboral, explorant la realitat dels seus ocupadors i, especialment, dels seus treballadors coneguts habitualment com temporers. Per aconseguir aquesta finalitat en aquest estudi es combina la metodologia quantitativa amb la qualitativa. Es planteja com a objecte d’estudi l’organització que fan els empresaris de les contractacions de treballadors i les característiques definitòries dels temporers, dels seus treballs i dels seu procés migratori.

b93d5e15-b570-48cb-832c-e092aae4026f

Read More

El professor Xavier Pelegrí investigador del GRASE ha estat nomenat director de l’Oficina de Desenvolupament i Cooperació (ODEC) de la UdL.
Aquesta Oficina, que depèn del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, va nèixer amb la finalitat de sensibilitzar, formar i afavorir la solidaritat de la comunitat universitària i la ciutadania envers la situació de desigualtat, existent en les relacions Sud-Nord.

pelegri_bn“La Universitat de Lleida promou la cooperació en els camps de la docència, la recerca, la tecnologia i la cultura amb els pobles i els col·lectius menys desenvolupats amb la finalitat de reduir la diferència entre els pobles i potenciar l’educació allà on més la necessiten, tot fomentant valors de solidaritat basats en l’enriquiment mutu” (article 6.3)

Read More

1111L’objectiu principal de l’estudi era conèixer la percepció existent sobre la immigració entre els residents a les comarques de Lleida. Per assolir aquest objectiu general es va realitzar una enquesta que permet aprofundir en diferents segments de la població (per edat, sexe, lloc de residència, entre altres variables) amb un error estadístic baix (error ±2,2 en la situació de p = q = 50% i amb un marge de confiança del 95,5%). La mostra ha estat de 1.800 persones majors de 16 anys distribuïdes segons el perfil de població de les comarques de Lleida.

Entre els resultats es pot destacar que l’impacte/influència que creuen els enquestats que té la immigració a la seva comarca és diversa: 7% afirma que és “molt positiu”, el 31,8% “positiu”, el 14,3% depén (hi veuen aspectes positius i negatius), 29,2% “bastant negatiu”, 4,4% “molt negatiu” i el 13,3% no respon a la pregunta.

Síntesi de l’estudi en Pdf: Informe immigració Lleida

Read More