some_text

GRASE presenta l’estudi “La immigració a les comarques de Lleida”

1111L’objectiu principal de l’estudi era conèixer la percepció existent sobre la immigració entre els residents a les comarques de Lleida. Per assolir aquest objectiu general es va realitzar una enquesta que permet aprofundir en diferents segments de la població (per edat, sexe, lloc de residència, entre altres variables) amb un error estadístic baix (error ±2,2 en la situació de p = q = 50% i amb un marge de confiança del 95,5%). La mostra ha estat de 1.800 persones majors de 16 anys distribuïdes segons el perfil de població de les comarques de Lleida.

Entre els resultats es pot destacar que l’impacte/influència que creuen els enquestats que té la immigració a la seva comarca és diversa: 7% afirma que és “molt positiu”, el 31,8% “positiu”, el 14,3% depén (hi veuen aspectes positius i negatius), 29,2% “bastant negatiu”, 4,4% “molt negatiu” i el 13,3% no respon a la pregunta.

Síntesi de l’estudi en Pdf: Informe immigració Lleida