some_text

Xavier Pelegrí nou director d’ODEC.

El professor Xavier Pelegrí investigador del GRASE ha estat nomenat director de l’Oficina de Desenvolupament i Cooperació (ODEC) de la UdL.
Aquesta Oficina, que depèn del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, va nèixer amb la finalitat de sensibilitzar, formar i afavorir la solidaritat de la comunitat universitària i la ciutadania envers la situació de desigualtat, existent en les relacions Sud-Nord.

pelegri_bn“La Universitat de Lleida promou la cooperació en els camps de la docència, la recerca, la tecnologia i la cultura amb els pobles i els col·lectius menys desenvolupats amb la finalitat de reduir la diferència entre els pobles i potenciar l’educació allà on més la necessiten, tot fomentant valors de solidaritat basats en l’enriquiment mutu” (article 6.3)