some_text

Archive
Intervenció social i comunitària

Des de l’àrea de THE de Pedagogia i el grup GR-ASE el dimecres 15 de novembre es va realitzar una Jornada que va comptar amb una conferència inaugural per part del professor Sergio Andrés Cabello de la Universitat de la Rioja, així com una taula rodona amb Àngel Fondevila (Fundació Paco Puerto), Àngels Torrelles (Federació d’Associació de Veïns), Beau Cejour (Universitat de Lleida) i Àngels Pascual (Centre de Formació d’Adults Segrià) en les que es van explicar quins éren els reptes principals de la formació durant l’etapa adulta, especialment del col·lectiu immigrant, així com van identificar les estratègies i actuacions necessàries per poder fer-hi front. Activitat que va comptar amb la presència d’unes 90 persones entre estudiants i professionals del sector.

 

aed8c4fb-32b2-4df2-be13-b3bd540e5b06

Read More

Anna Mata ha estat membre des de 2018 del Grup d’Experts convocats per la Direcció General de Serveis Socials (DGSS) del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. Aquest projecte acaba de finalitzar, però el març del 2022 s’ha iniciat un nou projecte de continuació de l’anterior del qual Anna Mata torna a formar-ne part.

Aquest Grup d’Experts té com objectiu la implementació de l’eina de suport al diagnòstic SSM-CAT en totes les Àrees Bàsiques de Serveis Socials (ABSS) de Catalunya. Aquesta diagnosi és per a valorar el nivell d’autosuficiència de persones de 12 a 17 anys i per a valorar el nivell d’autosuficiència d’unitats de convivència/familiars. I s’implementarà a totes les Àrees Bàsiques de Serveis Socials (ABSS) de Catalunya. El projecte actual té una durada prevista de 4 anys. Donem l’enhorabona a la nostra companya.

 

Anna Mata Romeu

Anna Mata Romeu

Read More

El professor Xavier Pelegrí investigador del GRASE ha estat nomenat director de l’Oficina de Desenvolupament i Cooperació (ODEC) de la UdL.
Aquesta Oficina, que depèn del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, va nèixer amb la finalitat de sensibilitzar, formar i afavorir la solidaritat de la comunitat universitària i la ciutadania envers la situació de desigualtat, existent en les relacions Sud-Nord.

pelegri_bn“La Universitat de Lleida promou la cooperació en els camps de la docència, la recerca, la tecnologia i la cultura amb els pobles i els col·lectius menys desenvolupats amb la finalitat de reduir la diferència entre els pobles i potenciar l’educació allà on més la necessiten, tot fomentant valors de solidaritat basats en l’enriquiment mutu” (article 6.3)

Read More