some_text

MyWG1L1REns plau anunciar que aquest proper dimecres 29 de març, de 17h a 18.30h, i dins el màster en psicopedagogia de la matèria d’Educació intercultural, impartida per Núria Llevot, intervindrà la investigadora Özgür Günes Öztürk.

Özgür Günes és llicenciada en Economia Laboral i Relacions Industrials a la Universitat de Gazi (Ankara). Ha realitzat el màster en Migracions i Mediació social a la Universitat de Lleida i està acabant la tesi doctoral al grups de recerca GRASE. Els seus camps de recerca són les migracions, les relacions de gènere, les teories del feminisme-marxisme i, finalment, la història política de Turquia. Actualment treballa com a tècnica al Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals (CIEMEN).

La seva intervenció, en forma de seminari, porta el títol “Com dissenyar i realitzar un projecte de cooperació internacional”, i ens permetrà conèixer les seves experiències de treball sobre els projectes amb refugiats i pobles minoritzats. En la sessió de dimecres, la ponent compartirà amb els assistents el coneixement pràctic sobre els elements de gestió necessaris en els projectes de cooperació internacional: la identificació d’un projecte, les necessitats del col·lectiu/comunitat/poble d’intervenció, la participació dels col·lectius vinculats, la definició dels objectius, l’avaluació de riscos i de les alternatives i, en definitiva, el desenvolupament de les diverses fases de disseny del projecte i dels factors interns i externs que cal de tenir present. La sessió pren de referència com a eixos transversals la perspectiva de gènere, la perspectiva mediambiental i la participació.

Read More

PI00323801Alguns membres del grup del GRASE en col·laboració amb altres investigadors de les universitats de Saragossa, Illes Balears i La Rioja acaben de publicar (febrer de 2017) el llibre “Familias y escuelas. Discursos y prácticas sobre la participación en la escuela” a edicions Piràmide de Madrid. Es tracta d’un anàlisi teòric i empíric de les temàtiques centrals en el coneixement i estudi de la participació de les famílies en els centres educatius.

Aquesta doble perspectiva de revisió teòrica sobre cada temàtica, a més les aportacions de major actualitat que realitzen els autors a partir d’un estudi propi conjunt, permeten que el text sigui interessant per a investigadors, a la vegada que per presents i futurs docents que treballen sobre la participació de les famílies en els centres de primària i de secundària.

 

Aquest llibre realitza un anàlisi, de forma interdisciplinar, des de diferents vessants:

- Analitzant les definicions de participació des dels diferents agents educatius,
- Estudiant els canals de comunicació existents i la utilització que se’ls hi dóna
- Exposant l’evolució dels consells escolars i les associacions de mares i pares de famílies, així com les seves fortaleses i debilitats
- Presentant la diversitat d’actituds i de maneres de fer respecte a la implicació familiar que existeix entre els docents
- Recollint les perspectives de les famílies
- Proposant activitats de dinamització per la participació de les famílies
- Construint canals de comunicació
- Replantejant el paper dels professionals socials externs als centres

 

Podeu trobar el llibre a http://www.edicionespiramide.es/libro.php?id=4902837

Read More
9783034324540

 

ENG

We are pleased to announce the recent publication in english of the book “Immigration into Spain: Evolution and Socio-Educational Challenges” a contribution of several members of this research group to study international migration in the case of Spain, in Peter Lang publishing group: https://www.peterlang.com/view/product/78396?rskey=cNhPbq&result=1#showmorecontent

In the last fifty years Spain has experienced major changes regarding population movements and the perception the Spanish have concerning emigration and immigration as well as emigrants and immigrants. In short, in a few years it has gone from emigrating to receiving a significant flow of foreign immigration to again becoming issuers of people to Europe while immigration is still reaching the Spanish borders. All of this has led to growth in Spain’s interest in the study of international migration, its impacts on the origin and destination, designed integration policies and their implementation, as well as international comparisons. Among researchers who have analysed this issue we can find the Grup de Recerca Anàlisi Social i Educativa (GR-ASE; SGR-307 Catalonia research group) which among other things has studied migration flows, their impact, integration policies and the processes followed by people of foreign origin that are residents in Spain.

The text presents the evolution of the migration phenomenon, the creation and maintenance of transnational networks, the most relevant factors for exclusion and social integration, the demands and forms of intervention of the social workers who work with persons of foreign origin as well as the institutional response given from social services, the evolution of immigrant students in schools and educational policies on cultural diversity in the Spanish educational system, the development of associations, and others important questions about the immigration into Spain.

Contents:

Chapter 1. Immigration and territory in early 21st-century Spain: disparities within the unity? Jordi Domingo Coll

Chapter 2. Creation and maintenance of trans-national networks as a migratory strategy Anna Mata Romeu

Chapter 3. National identity and immigration in Spain. The management of immigration in a multi-national state. Mariona Lladonosa Latorre

Chapter 4. Strategies for the social and professional integration of African immigrants in times of crisis Ramon Julià Traveria

Chapter 5. The response of Social work and the social services to the phenomenon of immigration in Spain Xavier Pelegrí/Pilar Quejido

Chapter 6. Immigration and compulsory education in Spain. An analysis from Catalonia  Josep Miquel Palaudàrias Martí/Jordi Feu Gelis

Chapter 7. School and immigrant origin families Olga Bernad

Chapter 8. Associationism among African-origin immigrants in Spain  Jordi Garreta-Bochaca

Chapter 9. Intercultural mediation in the Spanish context: theories, experiences and challenges Núria Llevot Calvet

Chapter 10. The visibility of emigration in Spain: Intercultural discourses and artistic depictions Carmen Molet Chicot

CAT

Ens plau anunciar-vos la recent publicació en anglès del llibre “Immigration into Spain: Evolution and Socio-educational Challenges” una contribució de diversos membres d’aquest grup de recerca a l’estudi internacional de la immigració en el cas d’Espanya, a l’editorial Peter Lang:
https://www.peterlang.com/view/product/78396?rskey=cNhPbq&result=1#showmorecontent

En els últims cinquanta anys Espanya ha experimentat canvis importants pel que fa als moviments de població i la percepció dels espanyols en relació a l’emigració i la immigració, així com respecte dels emigrants i immigrants. En resum, en pocs anys s’ha passat de ser un país d’emigració a rebre un flux significatiu d’immigració estrangera, a convertir-se de nou en emissors d’emigració a Europa, mentre que, tanmateix, la immigració segueix arribant a Espanya. Tot això ha suposat un creixent interès d’Espanya en l’estudi de les migracions internacionals, els seus impactes sobre l’origen i el destí, les polítiques d’integració dissenyades i la seva aplicació, i també en l’estudi comparat internacional. Entre els investigadors que han analitzat aquesta qüestió es troba el Grup de Recerca Anàlisi Societat i Educativa que entre altres coses ha estudiat els fluxos de migració, el seu impacte, les polítiques d’integració i els procediments seguits per la gent d’origen estranger que són residents a Espanya.

Aquesta publicació presenta l’evolució del fenomen de la migració, la creació i manteniment de xarxes transnacionals, els factors més rellevants per a l’exclusió i la integració social, les demandes i les formes d’intervenció dels treballadors socials que treballen amb persones d’origen estranger, així com la resposta institucional donada des dels serveis socials, l’evolució dels alumnes immigrants a les escoles i les polítiques educatives sobre la diversitat cultural en el sistema educatiu espanyol, el desenvolupament d’associacions i altres qüestions importants vinculades al cas de la immigració a Espanya.

Continguts:

Chapter 1. Immigration and territory in early 21st-century Spain: disparities within the unity? Jordi Domingo Coll

Chapter 2. Creation and maintenance of trans-national networks as a migratory strategy Anna Mata Romeu

Chapter 3. National identity and immigration in Spain. The management of immigration in a multi-national state. Mariona Lladonosa Latorre

Chapter 4. Strategies for the social and professional integration of African immigrants in times of crisis Ramon Julià Traveria

Chapter 5. The response of Social work and the social services to the phenomenon of immigration in Spain Xavier Pelegrí/Pilar Quejido

Chapter 6. Immigration and compulsory education in Spain. An analysis from Catalonia  Josep Miquel Palaudàrias Martí/Jordi Feu Gelis

Chapter 7. School and immigrant origin families Olga Bernad

Chapter 8. Associationism among African-origin immigrants in Spain  Jordi Garreta-Bochaca

Chapter 9. Intercultural mediation in the Spanish context: theories, experiences and challenges Núria Llevot Calvet

Chapter 10. The visibility of emigration in Spain: Intercultural discourses and artistic depictions Carmen Molet Chicot

Read More

Ens plau informar-vos que diversos membres del grup GRASE participaran al VII Congreso Internacional sobre Inmigración, Interculturalidad y Convivencia que es farà a Ceuta del 24 al 26 de novembre, promogut per l’Instituto de Estudios Ceutíes (IEC). El Congrés, sota el títol “Inmigración, Derechos Humanos y Políticas de Fronteras”, té com a principal objectiu oferir respostes als reptes que ens planteja el fenomen migratori en la actualitat, tant en la societat de destí com en la d’origen. Trobareu tota la informació del congrés a: http://ieceuties.com/

Captura de pantalla 2016-11-07 a les 13.58.49

Read More

 

 

Workshop Associationism and Immigration (Lleida, 2016)ai 2016programa color

 

Read More

13925304_288170751543313_517584176150569561_n

Diversos membres professors del GRASE han estat convidats a participar al projecte “África, la puerta de al lado” per la seva expertesa i a través de diferents ponències des de l’àmbit educatiu.
El projecte s’està impulsant a la comunitat de Madrid i es presentarà a través d’una jornada que es celebrarà a Guadalajara aquest proper mes d’octubre.

Aquest congrés té per objectiu: - Impulsar els estudis i les arts africanes – Promoure xarxes de col·laboració – Construir, des de la cultura, el pont necessari per a caminar cap a la sensibilització en diferente matèries, des d’un enfocament de gènere. El projecte que es basarà en tres pilars de treball a través de ponències, exposicions i tallers.

Podeu consultar més informació a: https://africalapuerta.wordpress.com/

Read More

Jordi Domingo, Olga Bernad i Núria Llevot presenten una comunicació en format pòster sobre “Diversidad cultural y religiosa: Acciones en las escuelas” al XIII Foro internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la  educación superior de Granada que tindrà lloc del 30 de juny al 2 de juliol.

Trobareu tota la informació aquí: http://www.ugr.es/~aepc/FECIES_13/Sede.html
Read More

cimie16_es

El grup de recerca participarà al Congrés Internacional Multidisciplinar de Recerca Educativa que es durà a terme a la ciutat de Sevilla els propers dies 30 de juny i 1 de juliol.

Per una banda: Olga Bernad, Núria Llevot, Jordi Domingo, Carme Molet i Ramon Julià presentaran una comunicació sobre “Reptes per a la identitat i per a la convivència intercultural i interreligiosa” fruit d’una recerca recent a l’àmbit català finançada per la Direcció General d’Afers Religiosos convocatòria 2014.

Per altra banda: Alfonso Revilla, Carme Molet i Núria Llevot exposaran “Art africà, model d’una educació intercultural”, des d’una visióinterdisciplinar portada a terme a la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social el curs 2015-16. I Maria Paz López Teulón presenta una comunicació sobre “La acción socioeducativa de las asociaciones africanas en Cataluña”, fruit de la seva tesi doctoral lligada al Projecte I+D “Asociacionismo e inmigración africana: funciones latentes y manifiestas” (CSO2008-01122/SOCI).

Trobareu tota la informació del congrés aquí: http://amieedu.org/cimie/

Read More

Des del Grup de recerca Anàlisi Social i Educativa GRASE de la UdL i des de la Direcció d’Afers Religisos de la Generalitat el proper dia 5 de juliol de les 11 a les 13h a la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social, aula 2.12, presentarem la guia i el taller sobre la diversitat religiosa a Catalunya.

- Tu què creus? és un joc de taula que té per objectiu donar a conèixer la Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres educatius entre els professionals de l’àmbit de l’ensenyament.

tu que creus_

El joc va formulant preguntes des de diverses perspectives:

Què faries tu? Bones pràctiques relatives al respecte a la diversitat religiosa

Què pots respondre? Respostes a estereotips i prejudicis

Què diu la llei? Situacions previstes en les lleis Què creuen?

Coneixements sobre les diverses religions presents a Catalunya

Què tal, família? Gestos i accions per facilitar l’entesa i la comunicació

El joc és cooperatiu, de manera que els jugadors han d’aconseguir que tots els equips situïn alguna peça al centre del taulell. La dinàmica afavoreix el debat entre els participants i la consulta de la guia per respondre les qüestions plantejades.

- Tots els participants són obsequiats amb un exemplar de la guia. Continguts de la guia.

La publicació, amb un caràcter eminentment pràctic, s’ha estructurat en quatre apartats acompanyats de cinc annexos. Inicialment trobem la presentació i la descripció del marc jurídic relatiu als drets de llibertat religiosa i a l’àmbit educatiu. A continuació, s’indiquen els principis d’actuació que garanteixen el respecte i la igualtat entre totes les persones. Al darrer apartat es presenten recomanacions sobre les qüestions més habituals de consulta: les festes religioses en els centres, el vestuari i l’ús de símbols, l’alimentació als menjadors escolars, les matèries del currículum escolar i el dol.

En forma d’annexos, la guia ofereix també una recopilació de les referències legals més importants, un recull de fitxes de les diverses confessions presents a Catalunya, un quadre resum de les fitxes, un calendari interreligiós i un apartat de recursos a tenir en compte per aprofundir en alguns dels temes als quals la guia fa referència.

Esteu tots i totes convidats/des!

Read More

logo-redLa professora Núria Llevot intervindrà el divendres dia 24 de juny a la Giornata di studi su Conflitto, mediazione sociales, diritti umani de la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologie, Comunicazione de la Università di Roma La Sapienza, amb una ponència sobre “Mediazione interculturale nelle istituzioni scolastiche: il caso della Spagna”.

Més informació de la jornada:

Venerdì 24 giugno, il dipartimento di Scienze sociali ed economiche (DiSSE), organizza la IV edizione della giornata di studi su “Conflitto, mediazione sociale, diritti umani”. Il seminario ha lo scopo di approfondire, in una prospettiva interdisciplinare e internazionale, il tema del conflitto e della mediazione nelle sue varie forme (giuridica, sociale, interculturale). L’edizione di quest’anno prevede un focus speciale sul tema della detenzione, delle pratiche dell’esecuzione penale esterna e dei percorsi di reinserimento sociale dei detenuti, attraverso l’analisi di esperienze e ricerche in Italia e in America Latina. Partecipano alla giornata: Fabiana Mario Spengler e Cássio Alberto Arend della Universidade de Santa Cruz do Sul (Rio Grande do Sul/Brasile); Nuria Llevot della Universitat de Lleida (Catalogna/Spagna); Tonio Dell’Olio della Libera Associazioni nomi e numeri contro le mafie; Dario Sousa e Silva Filho della Universidade do Estado di Rio de Janeiro (Rio de Janeiro/Brasile); Francesca Farruggia e Claudia Lamonaca dello IRIAD - Istituto di ricerche internazionali archivio disarmo; Valeria Fabretti  dell’Università di Roma Tor Vergata; Fabrizio Leonardi dell’Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale; Rita Andrenacci e Lucia Traina dell’Ufficio di Esecuzione penale esterna PRAP Lazio e Ludovica Rossotti  dell’Università di Perugia.

Giornata di studi su Conflitto, mediazione sociale, diritti umani

IV Edizione

Venerdì 24 giugno 2016

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione

Via Salaria, 113 Roma, Aula B14/I piano

In collaborazione con: Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del Prap Lazio e IRIAD (Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo)

Ore 9.30

Saluti della Preside della Facoltà, Raffaella Messinetti

Saluti del Direttore del Dipartimento, Sandro Bernardini

Saluti del Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, Francesco Cascini

Introduce alla IV edizione e modera, Giuseppe Ricotta – Sapienza Università di Roma

10:20 Tonio Dell’Olio – Libera Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie, Esperienza di impegno nelle carceri dalla rete di ALAS – America Latina Alternativa Social

10:40 Valeria Fabretti – Università di Roma Tor Vergata, Il diritto al culto in carcere. Una ricerca sui penitenziari nel Lazio 

11.00 Rita Andrenacci, Giuseppe Ricotta e Lucia Traina – Ufficio di Esecuzione Penale Esterna PRAP Lazio e Sapienza Università di Roma, La condizione dei detenuti domiciliari, diritti, bisogni, rischi

11.20 Fabrizio Leonardi – Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Il Meccanismo Nazionale di Prevenzione della tortura in Italia a garanzia della dignità delle persone private della libertà

11.40 Francesca Farruggia e Claudia Lamonaca – IRIAD Istituto di ricerche internazionali Archivio Disarmo, Progetto PRAP con detenuti (Titolo da definire)

12.00 Nuria Llevot – Universitat de Lleida (Catalogna/Spagna), L’esperienza della mediazione interculturale nelle istituzioni scolastiche: il caso della Spagna

12.20 Fabiana Mario Spengler e Cássio Alberto Arend – Universidade de Santa Cruz do Sul (Rio Grande do Sul/Brasile) Il progetto di ricerca e di terza missione in mediazione della UNISC

12.40 Dario Sousa e Silva Filho – Universidade do Estado di Rio de Janeiro (Rio de Janeiro/Brasile), Ludovica Rossotti – Università di Perugia, O Golpe parlamentar no Brasil: desafios para a agenda de Direitos Humanos

Ore 13.00 Dibattito

Ore 14.00 Conclusioni

Segreteria organizzativa:

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Sapienza Università di Roma

Anna Maria Romani, 0649918531

Cinzia Mosca, 0649918534

Read More