some_text

projectes_grase

Projectes del GRASE.

 • Families and schools. The involvement of
  foreign families in schools. KA2 – Cooperación para la innovación y el
  intercambio de buenas prácticas. KA201 – Asociaciones estratégicas para la
  educación escolar
  Programa: ERPL – Erasmus+
  EAdministració finançadora: 00835 – Servicio Español para la
  Internacionalización de la Educación (SEPIE). European Union
  Entidades participantes: UdL, Università Cattolica Sacro Cuore(Brescia),
  Université Luxembourg y tres inspecciones y tres centros escolares.
  Import: 140.670,00 Duració, des de: 2018 fins: 2020
  Investigador/s responsable/s: Garreta-Bochaca, Jordi
  Nombre d’investigadors participants: 20
 • La diversidad cultural en la escuela: discursos, políticas y prácticas
  Programa: EDUA – Área Temática de Ciencias de la
  Educación (EDU)
  Administració finançadora: MIEIC – Ministerio de Economía,
  Indústria y Competitividad
  Entitats participants: UdL, universidades de: Baleares, Girona, La
  Rioja, Alcalà, Cantabria i Granada.
  Número de projecte: CSO2017-84872-R Import: 60.500,00
  Duració, des de: 2018 fins: 2021
  Investigador/s responsable/s: Jordi Garreta Bochaca; Nuria Llevot Calvet
  Nombre d’investigadors participants: 16

projectes_participen

Projectes on participen membres del GRASE.

 • Hacia una ley integral contra la trata de seres humanos y la esclavitud,  liderat per la Dra. Carolina Villacampa, catedràtica de Dret penal UdL i membre del grup de recerca consolidat en Sistema de Justícia Penal. El projecte ha obtingut finançament en la darrera convocatòria del Programa Estatal de l’R+D+i orientada als Reptes de la Societat per desenvolupar aquesta recerca en el període comprès entre els anys 2019 i 2021.
 • El conflicto urbano en los espacios de reproducción social, liderat pel doctor Pedro Fraile . El projecte ha obtingut finançament en la darrera convocatòria del Programa Estatal de l’R+D+i orientada als Reptes de la Societat per desenvolupar aquesta recerca en el període comprès entre els anys 2019 i 2021.

projectes_masters

Participació en projectes de transferència.

 • Plataforma virtual espaiperformatiu, un espai d’interacció que aborda les pedagogies crítiques i les visualitat.Amb l’objectiu d’establir un encreuament entre pedagogies crítiques, tecnologies digitals, visualitats i interaccions, aquesta plataforma virtual permet l’aprofundiment en temàtiques complexes; la transferència de coneixement; el debat i la gestió de les inquietuds relacionades amb l’entorn sociopolític actual. http://www.espaiperformatiu.udl.cat
 • Grup de consulta del PNASC (pilotatge de l’instrument SSM-D per a la identificació de persones en situacions de necessitats socials complexes) impulsat per la Diputació de Barcelona i l’ Institut Universitari Avedis Donabedian de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Càtedra Obra Social “La Caixa” d’Estudis sobre Desigualtats Socials. http://www.catedradesigualtatssocials.udl.cat/ IP: Rafael Allepuz.