some_text

 

Captura de pantalla 2020-09-26 a las 9.40.57

Aquest llibre és fruit d’un conjunt de circumstàncies (crisi econòmica, nous paradigmes socials, sorgiment o pujança de noves problemàtiques, frustració dels instruments per fer-hi front, etc.) que han posat en qüestió el sistema català de serveis socials d’ençà del 2008. Així i tot no s’ha volgut que esdevingués una recopilació de crítiques llancívoles o de lamentacions estèrils per assossegar consciències; ans al contrari, s’ha procurat fer front a les mancances i defectes que s’han anat identificant, amb una actitud analítica i, fins on ha arribat la perícia dels autors, també propositiva de per on podria anar, de com voldrien que fos el futur dels serveis socials.

 

 

 

D’altra banda, es tracta d’un llibre col·lectiu, escrit per més de quinze persones que tenen una pregona i demostrada estimació vers l’acció social i senten que formem part de la seva història. Venen de diferents camps i àmbits, totes són coneixedores d’alguna parcel·la de la realitat que incorporen els serveis socials, uns més arrelats en els de casa nostra i altres que aporten experiències d’altres comunitats.

Read More

Rosa Benabarre Ribalta, membre del GRASE, s’incorporarà a la junta de Govern de la Societat Catalana de Pedagogia (SCP) com a directora del projecte pedagògic digital. La SCP, filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials i liderada per Carme Rider Serra, és una societat científica que va néixer amb la voluntat d’aplegar els professionals de pedagogia i de l’educació dels Països Catalans per impulsar la investigació educativa.

La investigadora, Rosa Benabarre Ribalta, dissenyarà el projecte digital pel curs 2020-2021 i dinamitzarà les xarxes socials de la SCP per tal que esdevinguin un espai virtual d’aixopluc i confluència dels projectes i donin visibilitat a les opinions professionals dels seus associats.

 

Captura de pantalla

Read More

Els investigadors de GRASE Jordi Domingo, Mariona Farré, Mercè Sala, Teresa Torres i Anna Mata han obtingut una de les ajudes a la recerca de l’INDEST (http://www.indest.udl.cat). L’estudi parteix de la premissa de la dificultat existent de posar en valor determinades actuacions que es realitzen des dels serveis socials públics; per tal d’aconseguir difondre al conjunt de la ciutadania els beneficis a curt, mig i llarg termini que tota actuació comporta per aconseguir una societat més justa i amb un major benestar col·lectiu. Així pretén utilitzar la metodologia de “Retorn Social de la Inversió” (RSOI) per mesurar l’impacte social del Servei d’Ajut a domicili a les persones majors de 65 anys de la comarca de La Segarra. Aquesta metodologia aporta un veritable canvi de paradigma vers la percepció que es té sobre els serveis socials públics donat que ajuda a entendre i comunicar el valor social creat per una actuació i té la capacitat de generar indicadors socials de validesa contrastada en termes quantificables econòmicament. La metodologia pretén conjugar l’anàlisi de dades quantitatives (pressupost, beneficiaris) i qualitatives (entorn comunitari).Captura de pantalla 2020-01-16 a las 10.03.17

Read More

L’obra “Escola i Diversitat Cultural a Catalunya. Evolució, situació i reptes de futur”, ha estat la guanyadora del 19è Premi Batec a la recerca i innovació que convoca la regidoria d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes de l’Ajuntament de Lleida. Es tracta d’un estudi de recerca aplicat a l’educació que parteix de la realitat de l’increment notable de la diversitat cultural a les aules de Catalunya a partir dels anys 90, amb l’arribada d’alumnat d’origen estranger.

Els autors de l’obra són Jordi Garreta, Núria Llevot, Olga Bernat, Rosa Benabarre i Àngels Torrelles del grup de Recerca Gr-ASE, “Anàlisi Social i Educativa” i també Assumpta Aneas del Grup de recerca GREDI, “En Educació Intercultural” de la UB. L’obra aborda des d’una perspectiva interdisciplinària i metodològicament plural l’evolució i la situació actual de les polítiques respecte a la diversitat cultural en els centres escolars de Catalunya; analitza els discursos de l’administració i dels responsables dels centres d’infantil i primària respecte a la diversitat cultural i la seva relació amb la igualtat d’oportunitats i descriu i analitza les actuacions que es realitzen per atendre i treballar amb tot l’alumnat de diversitat cultural i millorar les oportunitats educatives en els centres educatius.

 

PHOTO-2019-12-14-00-17-27

Read More

Captura de pantalla 2019-11-06 a las 19.03.08

Read More

El 15 d’octubre de 2019 es va presentar el llibre “Treball Social en Salut Mental. Una anàlisi de la disciplina i la identitat professional a Catalunya” de Xavier Miranda (membre de Gr-ASE) i que obtingué el IX premi de recerca en treball social Dolors Arteman.

La recerca que presenta el llibre parteix del supòsit que els malestars expressats pels treballadors i les treballadores socials entorn de la identitat professional es troben directament relacionats amb les dificultats de consolidació del treball social com a disciplina. L’exploració d’aquest plantejament s’ha acotat a un dels espais específics en què actua el treball social, com és la salut mental. En el llibre s’aprofundeix en l’objecte d’intervenció, els espais interdisciplinaris, l’avaluació de les intervencions i la relació entre ideologia i deontologia, i es conclou assenyalant algunes categories que representen maneres diferents de projectar la identitat professional.IMG_6176

Read More

La Fundació Jaume Bofill, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la Diputació de Barcelona han decidit sumar esforços per impulsar l’Educació 360, “Educació a temps complet a Catalunya”. Es tracta d’una iniciativa educativa, social i política que planteja connectar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones. Ho fa vinculant escola, famílies i tots els recursos i actius de la comunitat i vetllant per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats. Per a més informació visitar: https://www.educacio360.cat Des del grup GR-ASE ens hem adherit, aquest mes de juny, a formar part del grup Coordinador de la Xarxa Territorial de l’Aliança Educació 360 de les Terres de Lleida

 

f82b2d53-6704-420d-8746-cabdc73b96ada9a3d4db-8f85-4fb4-a5c6-9ab058abb4d1

.

Read More

Xavier Miranda, membre del GRASE, participa en l’equip investigador del projecte “Hacia una ley integral contra la trata de seres humanos y la esclavitud”,  liderat per la Dra. Carolina Villacampa, catedràtica de Dret penal UdL i membre del grup de recerca consolidat en Sistema de Justícia Penal. El projecte ha obtingut finançament en la darrera convocatòria del Programa Estatal de l’R+D+i orientada als Reptes de la Societat per desenvolupar aquesta recerca en el període comprès entre els anys 2019 i 2021.

Mariona Lladonosa, membre del GRASE participa en l’equip investigador del projecte “El conflicte urbà en els espais de reproducció social”, liderat pel doctor Pedro Fraile . El projecte ha obtingut finançament en la darrera convocatòria del Programa Estatal de l’R+D+i orientada als Reptes de la Societat per desenvolupar aquesta recerca en el període comprès entre els anys 2019 i 2021. L’objectiu del projecte és l’estudi dels conflictes en l’àmbit urbà  a partir d’una aproximació basada en dos àmbits de reproducció social: els espais públics i l’habitatge. És un projecte que suma diversos equips de recerca. tant de la Universitat de Lleida. com de la Universitat de les Illes Balears i La Laguna.

Captura de pantalla 2019-05-25 a las 12.54.20

Read More

Una membre del GRASE, Rosa Benabarre, està realitzant una estada de recerca com a investigadora visitant a la Universitat d’Andorra. Aquesta estada internacional, sota la tutela de la Dra. Alexandra Monné (Universitat d’Andorra), va iniciar-se el 3 d’abril i finalitza el 4 de juliol. Entre les accions prioritàries a la universitat d’acollida destaca l’aprofundiment en el triple sistema educatiu a Andorra (andorrà, francès i espanyol) i l’estudi de la innovació educativa en entorns heterogenis. La investigació que duu a terme la doctoranda forma part del Projecte d’excel·lència RecerCaixa “Diversitat cultural i igualtat d’oportunitats a l’escola”, que té com a objectiu analitzar les actuacions que es realitzen per atendre la diversitat cultural i millorar les oportunitats educatives, dues línies d’investigació fonamentals de recerca del GRASE.IMG copia

Read More

seminari3_dones_programa

 

El proper 13 de maig de 2019 el Grup de Recerca en Anàlisi Social i Educativa de la UdL (GRASE) repren la col·laboració formativa amb el CIEMEN i organitza el III Seminari universitari en feminismes, identitats i drets col·lectius amb l’activitat “Imaginar l’altra: gènere i alteritat cultural” a la Universitat de Lleida. El seminari és obert a tots els públics i tindrà lloc a l’aula 0.17 – planta principal de l’edifici del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de la Universitat de Lleida al Campus de Cappont.

L’activitat de formació comptarà amb la participació i docència de dues expertes acadèmiques en aquest camp, la Dra. Gemma Torres, historiadora, professora de la Universitat de Barcelona i membre del Grup de Recerca d’Estudis Històrics Internacionals. I la Dra. Mònica Rius, UNESCO Chair Women, Development and Cultures i professora del MA Construcció i Representació d’Identitats Culturals.

La jornada concentrarà la seva atenció en una reflexió crítica sobre la construcció de les identitats i la diferència, en relació, és clar, primordialment, a la qüestió de gènere: què és la diferència i quines són les relacions entre les identitats nacionals/culturals i de gènere. La primera part del seminari ens servirà per emmarcar també la sessió de la tarda, que ens oferirà una aproximació des de la literatura i el cinema a aquesta imaginació de les identitats, sobretot, en perspectiva de gènere.

L’activitat és gratuïta i oberta a tots els públics prèvia inscripció, enviant un correu electrònic amb les vostres dades bàsiques (nom, cognoms; correu electrònic i telèfon de contacte; i institució, departament, lloc de treball o entitat de la que es forma part. Us preguem també que ens indiqueu en termes orientatius el vostre nivell formatiu, d’especialització o de coneixements generals en gènere i feminismes) a: mlladonosa@geosoc.udl.cat

La inscripció finalitza el 6 de maig. Places limitades a l’aforament de la sala. Es lliurarà certificat d’assistència.

Read More