some_text

Archive
Serveis socials

A Carolina Blàvia, col·laboradora del GRASE, li ha estat atorgat l’ajut d’investigació en la categoria de quart món. El projecte d’investigació titulat  “Sostre i alimentació: itineraris, circuits i estratègies de les persones en situació de vulnerabilitat”  té com a finalitat conèixer les diverses estratègies de les persones en situació de vulnerabilitat en la cobertura de les seves necessitats, esbrinar els circuits que realitzen i saber quines dificultats d’accés afronten i com aconsegueixen anar endavant. El projecte el realitzarà conjuntament amb la professora associada del grau de Treball Social, Imma Moré i es realitza amb el suport de dues entitats socials de Lleida, les Llars del Seminari i El Palet (Banc d’aliments).Captura de Pantalla 2023-05-24 a las 11.42.56

Read More

 

Captura de pantalla 2020-09-26 a las 9.40.57

Aquest llibre és fruit d’un conjunt de circumstàncies (crisi econòmica, nous paradigmes socials, sorgiment o pujança de noves problemàtiques, frustració dels instruments per fer-hi front, etc.) que han posat en qüestió el sistema català de serveis socials d’ençà del 2008. Així i tot no s’ha volgut que esdevingués una recopilació de crítiques llancívoles o de lamentacions estèrils per assossegar consciències; ans al contrari, s’ha procurat fer front a les mancances i defectes que s’han anat identificant, amb una actitud analítica i, fins on ha arribat la perícia dels autors, també propositiva de per on podria anar, de com voldrien que fos el futur dels serveis socials.

 

 

 

D’altra banda, es tracta d’un llibre col·lectiu, escrit per més de quinze persones que tenen una pregona i demostrada estimació vers l’acció social i senten que formem part de la seva història. Venen de diferents camps i àmbits, totes són coneixedores d’alguna parcel·la de la realitat que incorporen els serveis socials, uns més arrelats en els de casa nostra i altres que aporten experiències d’altres comunitats.

Read More

Els investigadors de GRASE Jordi Domingo, Mariona Farré, Mercè Sala, Teresa Torres i Anna Mata han obtingut una de les ajudes a la recerca de l’INDEST (http://www.indest.udl.cat). L’estudi parteix de la premissa de la dificultat existent de posar en valor determinades actuacions que es realitzen des dels serveis socials públics; per tal d’aconseguir difondre al conjunt de la ciutadania els beneficis a curt, mig i llarg termini que tota actuació comporta per aconseguir una societat més justa i amb un major benestar col·lectiu. Així pretén utilitzar la metodologia de “Retorn Social de la Inversió” (RSOI) per mesurar l’impacte social del Servei d’Ajut a domicili a les persones majors de 65 anys de la comarca de La Segarra. Aquesta metodologia aporta un veritable canvi de paradigma vers la percepció que es té sobre els serveis socials públics donat que ajuda a entendre i comunicar el valor social creat per una actuació i té la capacitat de generar indicadors socials de validesa contrastada en termes quantificables econòmicament. La metodologia pretén conjugar l’anàlisi de dades quantitatives (pressupost, beneficiaris) i qualitatives (entorn comunitari).Captura de pantalla 2020-01-16 a las 10.03.17

Read More