some_text

Projecte “Cooperació interuniversitària Europa-Àfrica. Migracions internacionals: recerca i transferència”.

La professora Núria Llevot obté finançament pel Projecte “Cooperació interuniversitària Europa-Àfrica. Migracions internacionals: recerca i transferència” des de la convocatòria de l’Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la UdL amb altres investigadors del grup GRASE (Jordi Garreta, Jordi Domingo i Olga Bernad) i d’altres de l’Institut d’Àfrica Negra (Papa Demba i el seu equip), que ja des de l’any 2013, el 2014 i el 2015 han realitzant treball empíric i redactant articles de recerca sobre l’impacte de les migracions internacionals i el codesenvolupament.
llevot_bn
Més concretament, els objectius específics que es pretenen són:

• Seguir col·laborant en recerca analitzant l’impacte de les migracions internacionals i els projectes de codesenvolupament.
• Realitzar anàlisi comparada a partir dels treballs previs i publicacions.
• Transferir el coneixement adquirit en els anys de durada del projecte investigadors d’altres països d’Àfrica, alumnat de màster i doctorat de la Université Cheick Anta Diop.
• Definir noves línies de recerca i treball conjunt.
• Aprofundir en les necessitats que tenen ambdues universitats en matèria de recerca sobre migracions, així com els punts en que es pot seguir col·laborant.

El projecte que s’ha seleccionat és la continuïtat de projectes anteriors més centrats en l’intercanvi de docents i l’edició de materials per l’estudiantat. En aquesta ocasió, donada l’experiència d’anys anteriors, s’aposta pel recolzament a la recerca que estan fent els investigadors senegalesos i la difusió, de forma comparada amb el que es realitza a Espanya, del seu treball. Per aquest darrer motiu es proposa organitzar un seminari de treball internacional on s’exposin els texts elaborats en el projecte anterior en el que es convidarà a participar a investigadors de diferents paísos, estudiants de màster i doctorat. El seminari permetrà detectar necessitats en recerca en el camp de les migracions internacionals i l’ajuda al desenvolupament i el codesenvolupament. Està previst que comenci al setembre del 2015 i tingui una durada aproximada d’un any.