some_text

“New pedagogical Challenges in the 21st Century”

Toto llibre

“New pedagogical Challenges in the 21st Century” editats per Olga Bernad i Núria Llevot, aquest juliol de 2018, i en el que en el segon d’ells hi té un capítol el professor Moisés Selfa.
 
 
Es tracta de dos volums pedagògics que analitzen: Les societats del segle XXI estan subjectes a canvis socials, culturals, polítics i econòmics. En aquest context, es demana a l’escola que eduqui els futurs ciutadans en el present. Per respondre a aquesta realitat caleidoscòpica, l’escola està immersa en una revolució pedagògica. En aquest llibre, el lector trobarà una selecció d’obres d’investigació d’avantguarda de diferents disciplines i contextos, que tenen el seu epicentre a l’escola i a les facultats d’educació. Nous temes en pedagogia i educació, i nous rols de professors i estudiants, es discuteixen en un context global i divers. També es proposen propostes metodològiques i formatives noves per construir l’escola ideal i el professor ideal, des de la formació inicial i continuada del professorat.