some_text

Gr-ASE participa congrés Internacional d’Educació i Diversitat

Dins del Congrés Internacional d’Educació i Diversitat celebrat a Terol del 10 al 12 d’abril del 2024, s’ha presentat un simposi liderat per part del grup de recerca GR-ASE, que porta per títol “Escola i famílies d’origen estranger: reptes i pràctiques d’èxit”, dins del tema d’interès Escola, família i comunitat, i diverses comunicacions que pretenen difondre i debatre els resultats de diversos projectes nacionals i europeus liderats.
Especialment si han presentat els resultats de tres investigacions realitzades, recentment, en les quals han participat diverses universitats i centres educatius d’Espanya i de la Unió Europea. Metodològicament s’ha utilitzat anàlisi de documentació i de legislació, metodologia quantitativa (enquestes) i qualitativa (etnografies, entrevistes semiestructurades, grups de discussió, investigació-acció) al voltant de l’eix de la implicació de les famílies d’origen estranger en l’educació dels seus fills i filles.
00d5ce63-64cd-4c78-828a-f5eb58985ba3