some_text

IV Seminari d’Educació Intercultural i Art Africà

Des de GR-ASE presentarem el IV Seminari d’Educació Intercultural i Art Africà el proper dimecres dia 2 de maig on debatrem les dificultats que suposa plantejar una didàctica en art negroafricà, a causa dels condicionants històrics que mantenen posicions etnocentristes a la generació del coneixement.

En aquest sentit, tant el context com el concepte que genera i suporta l’obra negroafricana, requereixen d’una sèrie de consideracions prèvies a l’hora d’implementar l’objecte negroafricà dins de la didàctica de l’educació visual i plàstica i els ensenyaments artístics. L’educació artística occidental fins ara s’ha basat els paràmetres d’aproximació a les obres d’art, sota el constructe de les obres pròpies, sense considerar els d’altres cultures. Des l’atribució ètnica a una obra, fins a la consideració l’objecte com a paraula conformada, necessitem reconsiderar la nostra apreciació de l’acte artístic per arribar a tenir una comprensió més propera a l’obra africana.

Us hi esperem! TrÍptic Art Africà-2018 TrÍptic Art Africà-2018b TrÍptic Art Africà-2018c TrÍptic Art Africà-2018d