some_text

I Seminari “La teoria i la pràctica de la mediació intercultural en l’àmbit educatiu”

Dimarts 5 de desembre de 2017

Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social. Lleida

 

A Catalunya, en els darrers anys, han anat proliferant una sèrie de “professionals” que realitzen la funció de mediadors i mediadores interculturals. Primerament es tractava de gitanos, però recentment, fruit de l’increment de la presència d’infants i joves d’origen immigrant en els centres educatius catalans, s’ha vist crèixer el nombre i el protagonisme dels estrangers pel reconeixement que se’ls hi ha atorgat des de l’administració i les institucions. Concretament, s’ha emprat la mediació intercultural en l’adaptació del currículum, la negociació de conflictes, la desescolarització, l’absentisme i l’abandonament escolar, la traducció lingüística, la interpretació sociocultural, i darrerament el tractament de les creences religioses des de la pluralitat, la solidaritat i la convivència. Al ser una pràctica relativament nova, està encara plena de interrogants, alguns dels quals els abordarem en aquest Primer Seminari entre convertir-se en un ofici o bé una funció pels professionals… des del grup de recerca GR-ASE i en col·laboració amb altres grups i institucions afins volem iniciar un debat i una recerca entorn a la mediació.

 

seminari-MI_Page_1 seminari-MI_Page_2 seminari-MI_Page_3