some_text

Un nou projecte d’innovació docent al GRASE: “EN PRIMERA PERSONA: l’experiència vivencial del trastorn mental com a recurs d’aprenentatge en Treball Social”.

Xavier Miranda, membre del GRASE, desenvoluparà durant el curs 2023-24, dins l’assignatura de Treball Social en l’àmbit de la Salut Mental del Grau de Treball Social, un projecte d’innovació consistent a vincular en la dinàmica docent de la matèria a diverses persones diagnosticades amb un problema de salut mental. En aquesta proposta es parteix del fet que l’expertesa vivencial que acumulen al llarg del temps les persones amb un trastorn mental greu que desenvolupen bons processos de recuperació, resulta un coneixement significatiu per a la formació dels futurs professionals del treball social. El projecte es durà a terme gràcies a l’ajut rebut en la darrera  convocatòria per a projectes d’innovació docent per a la millora de la docència que impulsa el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Qualitat de la Universitat de Lleida. logo