some_text

Grup de Recerca Anàlisi Social i Educativa

Grup de Recerca Consolidat (2014 SGR-307) de la Generalitat de Catalunya


 

garreta_bn

Investigador principal:

Jordi Garreta Bochaca

 

És llicenciat i doctor en sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Docent investigador en sociologia de l’educació i sociologia de les migracions a la Universitat de Lleida des de 1992, en aquest moment adscrit al Departament de Geografia i Sociologia.

Ha estat investigador visitant a Canadá (Centre d’Ethudes Ehtniques des Universités ontréalaises), França (École des Hautes Études en Sciences Sociales, CADIS, i Centre de Recherches Tsiganes de les universitats René Descartes-La Sorbonne) i Bòsnia-Herzegovina. És autor o coautor de catorze llibres, a més de capítols de libre i articles en les següents revistes: Revue Européenne des Migrations Internationales (2000) ; Revista Internacional de Sociología (1999, 2000); Revista Migraciones (2000); Témpora (2006); International Journal of Intercultural Relations (2007); Cuadernos de Pedagogía (2008); Ville-École-Intégration (2000, 2010); Migrations-Société (2001, 2010); Revue des Sciences de l’Éducation (2001); Revista de Educación (1998, 2000, 2004, 2007, 2008, 2011); Papers. Revista de Sociologia (1994, 1998, 2002, 2007, 2008, 2011); Journal of Educational, Cultural and Psycological Studies (2011); Journal of Educational Media, Memory, and Society (2011); International Journal of Migration Studies (2001; 2012); Revue Internationale de l’éducation familiale (2012); Revista Internacional de Sociologia (2013); Gaceta de Antropologia (2014), Documentación Social (2014), Orientamenti Pedagogici (2014), Revista de la Asociación de Sociología de la Educación (2015), Ehquidad International Welfare Policies and Social Work Journal (2015), Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado 2016, entre altres.

Veure CV més extens i documents online


Membres investigadors i investigadores per ordre alfabètic:

 

rafa

Rafael Allepuz Capdevila

 

És llicenciat de C. Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i doctor en Economia per la Universitat de Lleida. Professor titular adscrit al Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de Lleida.
Imparteix docència en els graus en ADE i en Treball Social. Les seves línies de recerca se centren en els àmbits de l’Economia social i de l’Economia de les migracions, havent participat en els següents projectes de recerca: Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals: la marea granat i altres casos d’estudis transnacionals (2015-2017), La pobresa a Lleida: impacte de la crisi sobre les rendes salarials i les pensions (2015-2016), Crisi econòmica i pobresa a Lleida (2011-2014), Gestión colectiva de contrataciones agrícolas en origen y sus soportes territoriales en España y Marruecos. Propuesta de concatenación de campañas e implicaciones en codesarrollo (2011-2014), La situació de la pobresa a Lleida: estudi dels principals factors econòmics que generen situacions de vulnerabilitat (2009), Eficàcia de la contractació en origen per la inserció laboral de la població estrangera a Catalunya. Aportacions per a un debat (2007-2008). La dependència de la gent gran: un repte econòmic i social. L’atenció a la dependència de la gent gran a la ciutat de Lleida (2005-2006). És autor o coautor d’onze capítols de llibre i de catorze llibres, entre els que destaquen: Nova i vella pobresa a les comarques de Lleida. Percepció des dels serveis socials (2015), Anatomia de la pobresa a Catalunya. Causes estructurals que provoquen l’exclusió social de les persones vulnerables (2014) i La contractació en origen a Catalunya (2009).


 

olga_bn

Olga Bernad Cavero

 

És llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya i doctora per la Universitat de Lleida, amb la tesi “Famílies immigrades i escola: relacions i resistències” (2012). Màster en intervenció socioeducativa en contexts multiculturals per la Universitat de Lleida. I especialista per la UOC en Intervenció psicopedagogia i atenció a la diversitat i Formació i orientació professional. És professora associada del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida des de l’any 2011 on hi ha impartit les assignatures d’escola i territori: l’escola rural; Societat, família i escola; Pràcticum I i II; Infància, família i adolescència, a la Facultat de Ciències de l’Educació. També ha estat professora associada del Departament de Psicologia i Pedagogia de la UdL on hi va impartir, el curs 2010-11, les assignatures de Processos i contextos educatius i Organització de l’espai escolar, materials i habilitats docents II. Anteriorment, com a investigadora en formació, havia impartit l’assignatura Agències i àmbits d’intervenció sociocomunitària del Màster Oficial Migracions i Mediació social de la UdL. En la seva trajectòria professional destaca també la participació com a ponent en diversos cursos, seminaris, tallers i conferències-col·loqui, des de l’any 2003. I la col·laboració en l’aplicació del programa de promoció de la salut i prevenció de drogodependències  “L’Aventura de la vida”.  Està habilitada per exercir les funcions d’assessorament i avaluació de reconeixement de les competències professionals assolides mitjançant l’experiència laboral i els ensenyaments no formals, a tot el territori espanyol, en la família i àrea professional Serveis socioculturals i a la comunitat i Formació i educació. Actualment és membre del Centre d’Estudis Jurídics Europeus i de Mediació (CEJEM). Entre 2010 i 2012 ha estat membre investigadora del grup de recerca consolidat Territori i societat i entre 2009 i 2011 del grup de recerca Mediació i gestió de conflictes en societats multiculturals. Les seves línies d’investigació són les relacions família i escola i les migracions. Ha participat en diversos projectes d’investigació, dirigits per Jordi Garreta, com l’Observatori Permanent de la Immigració (Diputació de Lleida);  “Famílies immigrades i escoles: dinàmiques de relació a Catalunya”  (ARAFI 2009);  “Asociacionismo e inmigración africana: funciones manifiestas y latentes”  (I+D del Ministerio de Educación y Ciencia);  “Associacionisme i acomodació dels immigrats d’origen africà a Catalunya”  (AMIC) i en la  “Xarxa de recerca Immigració, cohesió social i escola: Catalunya-Quebec”. També ha col·laborat en el projecte europeu “Equal dona/home rurals, acció 15”, dirigit per Angel Huguet, i en altres dirigits per Núria Llevot com  “La immigració estrangera a les comarques de Lleida: la formació de persones adultes”;  “Immigració i voluntariat”. Ha estat investigadora visitant al CEETUM (Centre d’estudis ètnics de les Universitats de Montreal, Canada) i ha participat en diversos congressos de sociologia i pedagogia, presentant comunicacions, des de l’any 2005. Ha col·laborat també en diferents publicacions com:  “Barça o Barzakh. Els impactes de l’emigració al Senegal”  (2011),  “La immigració a les comarques de Ponent”  (2010),  “Associacionisme i acomodació dels immigrats d’origen africà a Catalunya”  (2008).


 

pere

Joan Pere Enciso i Rodríguez

 

És llicenciat de C. Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i doctor en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Rovira i Virgili. Professor titular adscrit al Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de Lleida. Imparteix docència en els graus en ADE i en Educació Social. Les seves línies de recerca se centren en els àmbits de l’Economia social, del mercat laboral i de l’impacte de la universitat en el territori. Ha participat en els següents projectes de recerca: La pobresa a Lleida: impacte de la crisi sobre les rendes salarials i les pensions (2015-2016) (en curs), Crisi econòmica i pobresa a Lleida (2011-2014), La situació de la pobresa a Lleida: estudi dels principals factors econòmics que generen situacions de vulnerabilitat (2009), La dependència de la gent gran: un repte econòmic i social. L’atenció a la dependència de la gent gran a la ciutat de Lleida (2005-2006). És autor o coautor de 20 llibres i capítols de llibres i de 25 articles en revistes. L’últim llibre és: Nova i vella pobresa a les comarques de Lleida. Percepció des dels serveis socials (2015).


 

2

Mariona Farré Perdiguer

 

És llicenciada en Econòmiques per la Universitat de Barcelona i doctora en Economia per la Universitat de Lleida. Actualment és Professora Titular del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de Lleida. Les seves línies de recerca estan centrades en l’economia regional, l’impacte econòmic i l’educació. Ha col·laborat en diversos projectes de recerca, entre els que cal destacar: Indicadores de desempenho dos institutos superiores politécnocos (2014-2015). Ministério da Ciencia, Tecnologia e Ensino Superior, Portugal; L’impacte económic de la Universitat de Lleida (2010); Eficàcia de la contractació en origen per la inserció laboral de la població estrangera a Catalunya. Aportacions per a un debat (2007-2008). Programa ARAI del Departament d’Educació i Universitats; El entorno del Parque Nacional de Aigüesotres i Estany de Sant Maurici. Evaluación de alternativas socieconómicas y ambientales y propuestas de actuación ejemplifcadoras (2000-2001). Ministerio de Medio Ambiente. Evalaución económico-ambietnal en el contexto internaciona (1999-2001). DGIC. Ministerio de Educación y Ciencia. Algunes de les seves publicacions recents són El empleo de las cooperativas. Un análisis comparativo de sus fases cíclicas y de su grado de sincronización (2015); La educación como factor de crecimiento económico en los países menos desarrollados (2015); Un análisis del comportamiento cíclico de las cooperativas y sociedades laborales españolas y de su relación con la actividad económica (2014). El impacto de la universidad en el ámbito económico y del conocimeinto. El caso de la Universidad de Lleida (2010). Es autora o coautora de diversos llibres entre els que podem destacar: La era de las TT. II. CC. en la nueva docencia (2015); Os impactos socioeconómicos do Ensino Superior (2014); España en la UE. 25 años después (2012); La Universitat de Lleida en la ciutat i el territori (2010); La contractació en origen a Catalunya (2009). Algunes de les revistes en les que ha publicat són: Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa-CIRIEC España (2015); Sistema (2015); Anales de Economía Aplicada (2015); REVESCO (2014); Journal of Industrial Engineering and Management (2014); Cuadernos de Economía (2014); Revista Galega de Economía (2013); Revista de estudios Regionales (2011) Regional and Sectorial Economic Studies (2010); Estudios de Economía Aplicada (2011,2003); Nota d’Economia (2004,1997); Coneixement i Societat (2003); Ecological Economics (2001); Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2000); Revista de Educación (2000).


 

ramon_bn

Ramón Julià Traveria

 

És Diplomat en Treball Social, llicenciat i Doctor en Sociologia. Actualment exerceix com a professor al Grau de Treball social a la Facultat de Ciències de l’educació de la Universitat de Lleida i està adscrit al Departament de Geografia i Sociologia.
En aquests moments és el responsable de les assignatures , Intervenció comunitària, Models d’intervenció en el treball social, Inserció sociolaboral i Treball social en l’àmbit de la Salut mental així com realitza funcions de tutor de pràctiques. En l’àmbit docent ha estat coordinador de diferents edicions del postgrau i del curs d’expert en integració laboral organitzat conjuntament per la Universitat de Lleida, l’observatori d’economia solidària i la Fundació obra social de la Caixa. Els seus àmbits de treball i de recerca són les migracions , l’ocupació, la inserció sociolaboral i el desenvolupament comunitari amb una extensa experiència professional així com la participació en diferents projectes de recerca i publicacions. En aquests moments és membre de l’Observatori permanent de la Immigració de la Universitat de Lleida. Entre les recerques destaquen “Africans a la cruïlla. Anàlisi comparativa i evolució de la inserció sociolaboral de les persones immigrades a les terres de Ponent 2005-2011” “Elements d’integració socio-laboral de les noves migracions”. Pel que fa les publicacions en les que ha participat cal destacar “Lògiques, paradoxes i oportunitats. La inserció sociolaboral de les persones immigrades a les terres de Ponent”, “Estrategias de inserción sociolaboral de las persones inmigradas en la búsqueda de empleo: elementos para el análisis de la ocupabilidad”, “La inserción sociolaboral como ámbito de intervención: una propuesta teórica para la reflexión professional”, “Fent camins planers. Projecte pilot per a la detecció dels obstacles i oportunitats en el camí cap a la inserció laboral de les dones amb discapacitat”.


 

1

Tété Kokouvi

 

És doctor europeu per la Universitat de Lleida i llicenciat en Ciències pedagògiques i religioses per la Universitat Catòlica d’Àfrica de l’Oest (Abidjan, Costa d’Ivori). Á més, és titular d’un Màster en Desenvolupament Internacional per la Universitat Politècnica de Catalunya i d’una formació d’especialització en Dret Humans per actors de Desenvolupament per l’Institut de Drets Humans de Catalunya. Professor associat a la Facultat d’educació, psicologia i treball social de la Universitat de Lleida, les seves línies d’investigació se centren, d’una banda, en la governança de sistemes educatius, lideratge i direcció de centres escolars; i de l’altra, en drets humans, educació i cooperació internacional per al desenvolupament, així com en religions tradicionals africanes, com ara el vodú.


 

lladonosa_bn

Mariona Lladonosa Latorre

 Mariona Lladonosa Latorre, llicenciada en ciències polítiques i de l’Administració, va obtindre la beca d’estudis per al Postgrau en “Ciutadania i immigració: gestió de la diversitat cultural” de la Universitat Pompeu Fabra a càrrec de l’Institut d’estudis de la Mediterrània (IeMed) per al curs 2006-2007; com a investigadora compta amb la beca predoctoral de la Universitat de Lleida per al període 2013-2016. Anteriorment ha estat professora associada des del 2009, i és membre del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida on hi ha impartit docència a la Facultat de Ciències de l’Educació i a la Facultat de Lletres. Les seves línies principals de recerca són la sociologia de la immigració i de les identitats. En els darrers anys ha participat en diversos projectes de recerca competitius. Entre aquests: “El fet migratori a Catalunya i els processos d’identificació nacional en la població nouvinguda” (2009-2011), d’acord amb l’ajut per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d’immigració a Catalunya (ARAFI 2009) de la Generalitat de Catalunya, i l’I+D “Familias y escuelas. Discursos y prácticas cotidianas sobre la participación en la educación obligatoria” del MEYC – Ministerio de Economía y Competitividad EDU2012-32657 (2013-2015). Ha participat en el Màster “Migracions i mediació social”, i en el Postgrau “Expert en immigració” tots dos de la UdL. Els darrers anys ha realitzat diverses publicacions, entre aquestes: “La construcció de la catalanitat. Evolució de la concepció d’Identitat Nacional a Catalunya 1860-1990”. Lleida: Espai/temps, Universitat de Lleida, 2013; “Catalanitat(s) als Països Catalans”. Figueres-Perpinyà: Revista Mirmanda º8, 2013; “Identitat(s) nacional(s) a la Catalunya del segle XXI”. València: Revista Afers, 2014; “The use of immigration in the debate on identity in Catalonia during the course of resumption of democracy” a Conditioned Identities: Wished for and Unwished for Identities. Peter Lang, International Academic Publishers, 2015; “La catalanitat vista per les noves migracions: cap a una perspectiva transcultural de la catalanitat” a Imaginaris nacionals moderns: segles XVIII-XXI (del qual n’és coeditora). Lleida: Col∙lecció Biblioteca de Comunicació i Cultura de les Edicions de la UdL, 2015; i coautora de “Postmodern Imaginaries in Catalonia: Study of the basic transformations of national identity in the 1960s and 1970s” a Identity and alterity in the european cultural imaginary, Universitat de Pitesti (Romania), 2015. Paral·lelament continua vinculada a la coordinació del Màster en Polítiques socials i mediació comunitària de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques que organitza IGOP-UAB UB, UdG, URV i UdL. I a la coordinació i secretaria tècnica del Congrés anual de Convivència a la Ciutat de l’Ajuntament de Lleida organitzat des de l’any 2008, i que aquest darrer any en col·laboració amb la UdL, ha versat sobre la Transició política i la construcció democràtica.


 

llevot_bn

Núria Llevot Calvet

 

És llicenciada en Pedagogia per la Universitat de Barcelona i doctora en Psicopedagogia por la Universitat de Lleida. Docent e investigadora de l’àrea de Teoria i Història de l’Educació en el Departament de Pedagogia i Psicologia de la Facultat de Ciències de l’Educació des de 1996. Actualment és Professora Agregada i membre del Centre d’Estudis Jurídics Europeus i de Mediació (CEJEM). Ha realitzat estades de recerca en centres estrangers (Quebec, Bòsnia-Herzegovina, França, Senegal, Itàlia, entre altres) per a col·laborar en diferents projectes sobre les seves línies d’investigació: mediació intercultural; minories ètniques, cohesió social i institucions educatives i, més recentment, cooperació interuniversitària Europa-Àfrica. És autora de diversos llibres, capítols de llibres i articles. En els darrers anys ha publicat en les següents revistes: Revista de Educación (2004), Revista El Guiniguada (2004, 2010, 2011), Revista Bordón (2005), Papers. Revista de Sociología (2005), Trabajo Social y Salud (2006), Portularia. Revista de Trabajo Social (2006), Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado (2006a, 2006b), Educación y Diversidad. Revista Interuniversitaria de Investigación sobre Discapacidad e Interculturalidad (2007), Éducation et Francophonie (2008), Journal of Educational, Cultural and Psycological Studies (2011), Revista Arxius (2012). Aquest darrer any 2015 ha publicat també: “La integració escolar de l’ alumnat d’origen estranger al Pla d’Urgell” a Mascançà: revista d’estudis del Pla d’Urgell; “Le associacioni d’immigranti africani e la mediazione interculturale” a Orientamenti pedagogici: rivista internazionale di scienze dell’educazione; “La participación de las familias en la escuela: factores clave” a Revista de la Asociación de Sociología de la Educación (RASE) i “El asociacionismo africano en España: una realidad incipiente” a Studi emigrazione.


 

lopez_bn

María Paz López Teulón

 És llicenciada en Cienciès de l’Educació per la Universitat de Barcelona i diplomada en Educació Social per la Univ. Ramon Llull de Barcelona. Master en Intervenció Socieducativa en Contextos Multiculturals por la Univ. de Lleida i Diplomada en Estudis Avançats. És doctora pel departament de Pedagogia i Psicologia amb la tesi “Asociacionismo e inmigración: la acción socioeducativa de las asociaciones africanas en Cataluña” (desembre de 2015). Té experiència professional com a educadora social, gestora i sots-directora a centres Residencials d’Acció Educativa dins de l’àmbit de Protecció de la Infància (1991-2007). Professora col.laboradora a temps parcial (2000) a l’àrea de Teoria i Història de l’ Educació del Departament de Pedagogia i Psicologia de la UDL i des del setembre de 2007, com a professora a temps complet. Projectes d’ investigació: “Estudi de les necessitats formatives d’una ruralitat múltiple i complexa” (2005), “Asociacionismo y acomodación de los inmigrantes de origen africano en Catalunya” (2006-7); “Immigració inseguretat ciutadana: realitats i percepcions (2008); “El portafolio como herramienta de aprendizaje y evaluación en los estudios de Educación Social” (2008); “Famílies immigrades i escoles: dinàmiques de relació a Catalunya”. Ha publicat l’article “Associacionisme i Acomodació dels immigrants d’origen africà a Catalunya” al numero 1 de la col·lecció “Ciutadania i Immigració” (2008). I ha presentat comunicacions a les Jornades Internacionals d’Educació Intercultural Córdoba 2005; el “I Simposi d’Ètica Aplicada” Girona 2009; la XIV Conferència de Sociologia de la Educació, Lleida 2009; el I Congrés Català d’Educació Social (2009); el I Congreso Internacional de Investigadores de Teoría e Historia de la Ed., Salamanca 2010; etc.


 

monica

Mònica Macià Bordalba

 

És diplomada en Educació Primària i llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat de Lleida (2011). S’ha especialitzat en la Sociologia de l’Educació amb el Màster Universitari en Recerca Educativa (2012). Està adscrita al Departament de Geografia i Sociologia com a investigadora predoctoral i gaudeix d’una beca FPU del Ministeri d’Educació per als cursos 2014-2018. Ha participat en diversos projectes de recerca de l’Observatori Permanent de la Immigració, de la Diputació de Lleida, (2012-2014), i ha col·laborat en el projecte d’investigació I+D Familias y escuelas. Discursos y prácticas cotidianas sobre la participación en la educación obligatoria (2012-2015). Des de la seva incorporació al grup ha presentat comunicacions en diferents congressos i seminaris nacionals i internacionals (Mallorca, Bilbao, Lisboa, Lleida) i actualment està treballant en la comunicació família-escola i en els factors influents en la participació dels progenitors als centres. També tutoritza, des del curs 2014-2015, treballs de Fi de Grau a la Facultat de Ciències de l’Educació.


 

mata_bn

Anna Mata Romeu

 

És doctora en Sociología por la Universidad de Lleida (2007). Profesora Titular del Departamento de Geografía y Sociología des de 2002, en la Universidad de Lleida. Líneas de investigación: Los procesos de exclusión-integración social:  Destacaría varios artículos en revistas especializadas, así como una investigación realizada en el año 2005, que culmina con la publicación del libro titulado “Cimentando ciudadanos” en el año 2006. Las migraciones internacionales:  Participación en diversos proyectos de investigación sobre la acomodación de la población inmigrante (2006 y 2007) y ponente en varios congresos especializados (2004, 2005,2006, 2007, 2010, 2012). Miembro del Observatorio Permanente de Inmigración de Lleida (OPI). Tesis doctoral sobre los procesos de trasnacionalización de la población de origen argelino en España, publicada en 2012 con el título: “Redes transnacionales y procesos migratorios. Argelinos en España”. Publicación de artículos en revistas especializadas (2004, 2006,2012) y del libro “Lógicas, paradojas y oportunidades. La integración socio-laboral de la población inmigrante en las tierras de Lleida” en 2007. Estancias de investigación en las Universidades de Argel y Orán (Argelia) sobre migraciones internacionales. Investigación en el marco de la cooperación internacional:  Estudio, en 2007, sobre la transnacionalización de las migraciones entre Francia, España y Argelia en el marco de un Programa de Cooperación Interuniversitaria de las Universidades de la “Red Vives de Universidades” con la Conferencia de Universidades del Oeste de Argelia (CRUO).Proyecto, en 2008, de cooperación académica e investigadora con la Universidad de Rabat (Marruecos) en el marco de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID).De 2008 a 2012 Coordinadora Académica del Programa de Cooperación Interuniversitaria de las Universidades de la “Red Vives de Universidades” con la Conferencia de Universidades del Oeste de Argelia (CRUO).


 

xavier

Xavier Miranda Ruche

 

És diplomat en Treball Social per la Universitat de Lleida i llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Societat de la Informació i el Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya. Ha treballat en diverses entitats privades en l’àmbit de la salut mental i els serveis socials. Actualment exerceix com a docent a la Universitat de Lleida en els graus d’Educació Social, Treball Social i Educació Primària. Ha col·laborat com a docent en el Màster Universitari en Ciències de la Infermeria, organitzat per la Universitat de Lleida i també en el Postgrau en Integració Laboral, organitzat conjuntament per la Universitat de Lleida, l’Observatori d’Economia Solidària i la Fundació la Caixa. Adscrit al Departament de Geografia i Sociologia des de l’any 2009. Les seves àrees d’interès són els paradigmes i models teòrics en Treball Social, la salut mental i les qüestions ètiques vinculades a la intervenció social. Ha publicat diversos articles a la Revista de Treball Social (2009, 2013) i a Trabajo Social y Salud (2014). Actualment està elaborant la seva investigació doctoral on realitza una exploració teòrica a la disciplina del Treball Social en l’àmbit de la salut mental.


 

molet_bn

Carme Molet Chicot

 

És Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona i doctora per la Universitat de Barcelona (Facultat de Belles Arts); amb la tesi:  La “llibertat” en els monts d’art a Lleida. Un apropament autoetnogràfic i feminista.  Postgrau en Museus i Educació per la Universitat de Barcelona i, Postgrau d’Especialista en docència Universitària  per la Universitat de Lleida. En la seva trajectòria professional destaca l’elaboració, coordinació i implementació de projectes educatius a Museus d’art i sales d’exposicions institucionals (13 anys) i, la col·laboració en diferents projectes educatius municipals (15 anys). Ha exercit com a directora i professora a les escoles d’art Trama i Imagina. De 1988 a 2008 va impartir cursos com a Formadora de formadors/es a l’ ICE de la Universitat de Lleida, va portar a terme assessoraments a centres, i també va assumir –conjuntament amb el professor Jesús Mauri– la coordinació de l’Equip ICE d’EVP, organitzant tres jornades de Cultura Visual en l’àmbit lleidatà.
És autora de dos llibres sobre educació i museus i d’articles sobre feminismes, art i educació en les següents revistes: Chile: Esteka (2012); Ressò de Ponent (2009, 1999, 1998); Arts (2006, 2005, 2001); Bon Art (2004); Liceu (2003, 1997); Talp Club, (1999), entre altres. Beca d’investigació (2008) de Ajuntament de Lleida per tal de portar a terme la recerca:  Polítiques de gènere en l’art Lleidatà.  Com a productora d’Arts Visuals, ha portat a terme 7 exposicions individuals i ha participat en 15 exposicions col·lectives. Des del 2008 fins l’actualitat és professora associada de la Universitat de Lleida, on imparteix classes d’Educació Artística a la Facultat de Ciències de l’Educació.


 

palaudarias_bn

Josep Miquel Palaudàrias i Martí

 

És Diplomat en Professorat d’EGB (Ciències Socials) per la Univ. de Barcelona, Llicenciat en Pedagogia per la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster en Estudis Euro-Àrabs per la Universitat de Girona i Doctor en Pedagogia per la Universitat de Girona. És professor Titular del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona. Imparteix docència en els estudis d’Educació Social i de Pedagogia. Ha realitzat part dels seus estudis a la Universitat de Niça i ha estat professor convidat en el Colegio de Jalisco (Mèxic), també ha fet estades de curta durada al Centre d’Estudis ètnics de les Universitats de Montreal (Quebec). Ha impartit docència en doctorats i màsters a universitats nacionals i estrangeres. La recerca es centra en l’àmbit de l’educació intercultural, les migracions estrangeres i l’escola, les relacions entre les famílies i l’escola, i el desenvolupament comunitari. Ha publicat en revistes nacionals i estrangeres i ha coordinat i col•laborat en diversos llibres.


 

pelegri_bn

Xavier Pelegrí Viaña

 

És diplomat en Treball Social per la Universitat de Barcelona i llicenciat i doctor en antropologia social i cultural per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Docent del grau (abans diplomatura) de Treball Social de la Facultat de Ciències de l’Eduació de la Universitat de Lleida des de 2002, i investigador en les matèries de serveis socials i intervenció social, adscrit al Departament de Geografia i Sociologia. Actualment és el responsable a Lleida del Màrter Interuniversitari de Polítiques Socials i Mediació Comunitària. Les seves línies de recerca tracten fonamentalment sobre serveis socials i la política social; algunes investigacions recents han estat:  Avaluació Tècnica dels Clubs Socials per a persones amb trastorn mental  y  La situació de la pobresa a Lleida. Es autor o coautor de varis libres como  Cultura i Política en els Serveis Socials  (2004),  El sistema català de serveis socials (1977-2007): cultura i política  (2010),  Els serveis socials a Catalunya. Aportacions per al seu estudi  (2011). A més ha publicat articles en les següents revistes: Servicios Sociales y Política Social (2003); Cuadernos de Trabajo Social (2004, 2013); Portularia (2004);  Revista de Treball Social (2006, 2007, 2008, 2011, 2012); Acciones e Investigaciones Sociales (2006); Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades. SOCIOTAM (2007); Eines per a l’esquerra nacional (2008); Quaderns d’Acció Social i Ciutadania (2010); Quaderns d’Educació Social (2012). Es membre de varis consells de redacció o assessors de revistes així com del  Comitè d’Expertes i Experts en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social de la Generalitat de Catalunya.


 

quejido_bn

Pilar Quejido Molinero

 

És Diplomada en Treball social y Llicenciada en Humanitats. Ha treballat en l’àmbit de les addiccions i la salut mental. És docent en els estudis de grau en Treball Social a la Universitat de Lleida. Forma part del Departament de Geografia i Sociologia. Les seves àrees d’interès són el treball amb grups i l’ètica aplicada a la intervenció social. És membre actiu de l’equip de supervisores del Col·legi professional de Treball Social de Catalunya i en l’actualitat assessora i supervisa equips en el camp de l’atenció social primària i especialitzada. Ha participat en projectes d’investigació relacionats amb la inserció laboral de les dones en col·lectius desfavorits:  Obstacles i oportunitats de les dones amb discapacitat intel·lectual i/0 malaltia mental en el camí cap a la promoció laboral  (2009) y  Obstacles per la inserció laboral de les dones en situació d’exclusió social  (2010). Ha format part de l’elaboració col·lectiva del llibre  Fent camins planers. Projecte pilot per a la detecció dels obstacles i oportunitats en el camí cap a la inserció laboral de les dones amb discapacitat  (2010). Ha publicat diversos articles a la revista Trabajo social y salud.


 

3

Mercè Sala Ríos

 

És doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Actualment és professora Titular del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de Lleida. Les seves línies de recerca estan centrades en l’economia regional, l’impacte econòmic i l’educació, algunes de les seves publicacions recents són El empleo de las cooperativas. Un análisis comparativo de sus fases cíclicas y de su grado de sincronización (2015) i La educación como factor de crecimiento económico en los países menos desarrollados (2015); Un análisis del comportamiento cíclico de las cooperativas y sociedades laborales españolas y de su relación con la actividad económica (2014). Es autora o coautora de diversos llibres entre els que podem destacar: La era de las TT. II. CC. en la nueva docencia (2015); Os impactos socioeconómicos do Ensino Superior (2014); Reformed methods for higher education (2014); La Universitat de Lleida en la ciutat i el territori (2010); La contractació en origen a Catalunya (2009); L’impacte econòmic de la Universitat de Lleida (2003). Algunes de les revistes en les que ha publicat són: Revista de Economía Pública , Social y Cooperativa-CIRIEC España (2015); Sistema (2015); Anales de Economía Aplicada (2015); REVESCO (2014); Journal of Industrial Engineering and Management (2014); Cuadernos de Economía (2014); Revista Econòmica de Catalunya (2012); Revista de Economía Mundial (2012) Revista de estudios Regionales (2011) Regional and Sectorial Economic Studies (2010); Economía Industrial (2008); Estudios de Economía Aplicada ( 2011, 2008, 2007, 2004); Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2005); Coneixement i Societat (2003). Ha participat en diversos projectes de recerca, entre els que cal destacar: Indicadores de desempenho dos institutos superiores politécnocos (2014-2015) finançat pel Ministério da ciencia, Tecnologia e Ensino Superior, Portugal); Cap a la millora de l’e-feedback (2010-2011) fiannçat pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya; Eficàcia de la contractació en origen per la inserció laboral de la població estrangera a Catalunya. Aportacions per a un debat (2007-2008) finançat pel Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya. Viabilitat dels Centres Especials de Treball (2009-2011) finançat per l’ALLEM.


 

4

Teresa Torres Solé

 

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i Doctora en Economia per la Universitat de Lleida (UdL). S’incorpora al Departament d’Economia Aplicada de la Facultat de Dret i Economia de la UdL el curs 1993-1994. Les seves línies de recerca se centren en tres àmbits. Les Polítiques de formació, aquesta línia d’estudi s’inicia amb la tesi doctoral Avaluació de les Polítiques Públiques de Formació (1998). Del treball en aquest àmbit han sorgit diferents projectes de recerca, Avaluació de Programes de Garantia Social-aplicació a una mostra de centres pilot (1996-1997), finançat per la Diputación de Barcelona i el FSE. L’estudi The financing of vocational education and training in Spain (1997-1998), finançat pel CEDEFOP; el projecte precompetitiu Itineraris de formació i inserción professional dels diplomats universitaris- Els diplomats en Ciències Emresarials (1999-2002), finançat por la UdL i recentment el projecte Indicadores de desempenho dos institutos superiores politécnicos (2014-2015), finançat per la Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal. Algunes de les publicacions en aquest àmbit són en les revistes Sistema, 237 (2015) i Revista de Educación, 330 (2003) i 322 (2000) o bé el llibre Os impactos socioeconómicos do Ensino Superior (2014). La segona línia de recerca se centra en l’estudi del Mercat de treball des de la perspectiva de la inserció de la població estranjera. Dins d’aquest àmbit s’inclou el projecte Eficàcia de la contractació en origen per a la inserció laboral de la població estrangera en Catalunya. Aportacions per un debat (2007-2008), finançat per l’AGAUR de la Generalitat de Catalunya. El projecte Gestión colectiva de contrataciones agrícolas en origen y sus soportes territoriales en España y Marruecos: propuesta de concatenación de campañas e implicaciones en el codesarrollo (2011-2014), aprovat en el marc del Plan Nacional I+D+i en la convocatòria de 2010. Actualment, porta a terme el projecte Observatori permanent de la immigració de les comarques de Ponent estudi: Els temporers a les comarques de la Plana (2015-2016) finançat per la Diputació Provincial de Lleida. En aquesta línia ha publicat, entre altres, en els llibres Más allá de la competencia agrícola hispano-marroquí. La Gestión Colectiva de Contratos en Origen (2014), Les migrations africaines vers l’Europe. Entre mutations et adaptation des acteurs sénégalais (2012) i La contractació en origen a Catalunya (2009) i en les revistes Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 68 (2015) i Ager. Revista de Estudios sobre despoblación y desarrollo rural, 16 (2014). La tercera línia de recerca tracta sobre Economia regional. S’inclou, entre altres, el primer estudi realitzat a Espanya sobre L’impacte econòmic de la Universitat (2000 i 2010), finançat per la UdL. Les activitats motors del sector agroalimentari (2009-2010) finançat per la Diputació Provincial de Lleida. El projecte Viabilitat dels Centres Especials de Treball (2009-2011) finançat per l’ALLEM. L’estudi La competitivitat de la indústria catalana amb l’estranger i la resta d’Espanya, des de la integració a la UE fins a la UEM: canvis i conseqüències (2007-2008) amb el suport econòmic dels Ajuts per a Projectes de Recerca de la Caixa Sabadell o bé el projecte finançat per la Diputació Provincial de Lleida Efectes de l’ampliació de la UE en l’ economia i societat de les comarques de Lleida (2003-2004). Algunes de les publicacions en aquest àmbit són Revista de Economía Mundial, 31 (2012), Regional and Sectorial Economic Studies/ Estudios Económicos Regionales y Sectoriales, vol 10, 3 (2010), Revista: Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 56 (2005) 21 (2000) o bé Revista de Educación, 323 (2000).


 

Membres col·laboradors


 

giro_bn

Joaquin Giró Miranda

 

És llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universidad Complutense de Madrid i doctor per la Universidad de La Rioja. Titular de sociologia en el departament de Ciencias Humanas de la UR, és professor de Sociologia a dita universitat des de la seva creació l’any 1992. Com investigador, ha coordinat nou publicacions i és autor o coautor d’onze llibres. Ha col·laborat en trenta cinc obres col·lectives, y té artícles en diferents revistes científiques. Des de la seva creació, el 2003, coordina el grup de recerca “enclavesocial” que realitza diferents activitats, tant de recerca com de divulgació.


 

gunes_bn

Ozgur Günes

 

És Llicenciada en Economia Laboral i Relacions Industrials a la Universitat de Gazi (Ankara). Màster en Migracions i mediació social a la Universitat de Lleida amb el treball  Aproximació a la situació actual de les dones que pateixen violència en la parella a la ciutat de Lleida  dirigida per Jordi Garreta Bochaca. Ha col·laborat en diferentes projectes de recerca de l’Observatori Permanent de la Immigració (Diputació de Lleida); Famílies immigrades i escoles. Dinàmiques de relació a Catalunya (ARAFI Generalitat de Catalunya) i Asociacionismo e inmigración africana: funciones manifiestas y latentes del Ministerio de Educación y Ciencia (2008-2011). És membre del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida i segueix treballant dins el grups de recerca Anàlisi Social i Educativa. Ha impartit l’assignatura de Gènere i Societat a la Facultat de Ciències de l’Educació. Va ser també investigadora visitant del Departament de Filosofia de la Universitat de Queen’s (Canadà) durant un semestre de l’any 2012 i va treballar sota la supervisió del Will Kymlicka en el  Fòrum de Filosofia i Política Pública  del mateix departament. Els seus camps de recerca són la migració, la ciutadania, les relacions de gènere i l’estudi de la teoria feminista. Actualment està treballant en la seva investigació doctoral sobre la integració sociopolítica de les dones immigrants a Catalunya.


 

garriga_bnManel Garriga Bosch

 

És diplomat en Educació social i llicenciat en psicopedagogia per la Universitat de Lleida. Director del Centre de formació La Solana de l’Ajuntament de Tàrrega des del 1997 i Professor associat a temps parcial a la Universitat de Lleida des de 2007, adscrit al Departament de Geografia i Sociologia.

Des del 1993 ha estat col·laborador en projectes de recerca de diferents equips de la Universitat de Lleida: entre d’altres: Trajectòria professional dels mestres, Escolarització de la minories ètniques a Lleida. Situació actual i previsions d’educació intercultural. La integració sociocultural de la minories ètniques. Estudi comparatiu dels gitanos i els immigrants extracomunitaris residents a la província d’Osca. Continuïtat i canvi en l’estructura social de Lleida. Variables que incideixen a l’ús del català a la ciutat de Lleida. Territori de Lleida i la Franja. Panorama cultural 1968-1995, Percepcions i perspectives per al futur. Actituds, consums i habits culturals de la població de Lleida.

Ha col·laborat també en dos projectes de la Fundació Jaume Bofill de Barcelona, dos amb la col·laboració de la Universitat de Lleida: Mediadors Interculturals a Catalunya i Anàlisi de les desigualtats lingüístiques dels escolars de 1r curs d’ESO. I una altra col·laboració amb la Universitat de Girona: “Estudi dels processos de Continuïtat al pas de l’Escolarització obligatòria a la postobligatòria entre els alumnes membres de famílies immigrades”. Ha col·laborant des del seu inici l’any 2001 i fins a la seva finalització el 2012, en qualitat de enquestador i coordinador de la zona de Lleida al estudi longitudinal: “Panell de desigualtats a Catalunya”.

Veure CV més extens i documents online


 

miriamiglesias_bnMiriam Iglesias Quintillá

 

És diplomada en educació social i llicenciada en psicopedagogía per la Universitat de Lleida. Poseeix el títol de Màster en Intervenció Educativa en Contextos Multiculturals i actualment està cursant el Màster en Migració i Mediació Social (branca investigadora), ambdós del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida. Educadora social al CRAE Llars Infantils Torre Vicens (centre propi de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) de Lleida des de juliol de 2000 i docent associada al Departement de Pedagogia i Psicología de la Universitat de Lleida des de 2010.

És coautora del capítol “Una experiencia de educación de adultos inmigrantes en Lleida: un reto para la integración” a VVAA (2005): Inmigración, interculturalidad y convivencia. Instituto de Estudios Ceutíes. És autora de l’article “Les famílies nouvingudes, també a l’AMPA!” de la revista Temps d’AMPA de la Fapac (núm. 3 Hivern 2008) i del capítol “El acogimiento encentro” a Padial Albás, A. (2012): El acogimiento en centro y otras medidas de protección de la infancia y adolescencia desamparada. Lleida: Universitat de Lleida. Ha participat en l’equip investigador del projecte “Inmigración y educación de adultos: dinámicas de integración y exclusión” de la Universitat de Lleida i en el projecte “immigració i voluntariat” de l’associació internacional del voluntariat, Universitat de la Unió Europea, coordinat per la Universitat de Lleida.


 

mateo_bnDídac Mateo Gonzàlez

 

És llicenciat en Sociologia per la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Nacional d’Educació a Distància. Postgrau de Polítiques de Joventut per la Universitat de Lleida. Màster sobre Migracions i Mediació Social per la Universitat de Lleida amb el treball dirigit per la Dra. Dolors Mayoral sobre Vulnerabilitat Social. Des de l’any 2009 és professor associat adscrit al Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida, impartint les matèries de Sociologia i d’Estructura Social al Grau de Treball Social.Ha participat en diversos projectes d’investigació, dirigits per Jordi Garreta, com l’Observatori Permanent de la Immigració (Diputació de Lleida); “Asociacionismo e inmigración africana: funciones manifiestas y latentes” (I+D del Ministerio de Educación y Ciencia).


 

Francesc Jové

0 comments
Submit comment